Duyurular

Üstad Necip Fazil KISAKÜREK in vefatının 41.senei devriyesi münasebetiyle vakfımızda (25/05/2024)Cumartesi günü saat 16:30 da yapılacak olan hatim duasına Tüm Gönüldaşlarımız davetlidir.


Başbuğ Velilerden 33

 

Ezelle ebed arası Allah'a doğru giden evliya kervanları arasında en şanlısına ait 33 kolbaşılı "Altun Halka - Silsile-i Zeheb" çerçevesidir ki, keyfiyet ölçüsüyle temel sayısını, bütün kainat gibi O'ndan alır.


«Velîler Ordusu» kitabında hayatı anlatılan 333 Velînin içine, «Bir» sayısını Allah Resulüne verdikten sonra mukaddes emaneti O’ndan alıp günümüze kadar getiren, O’nunla beraber 33 büyük velî, esere bilhassa alınmamıştı. ... 


VAKFIMIZIN YENİ YAYIYININI BEKLEYİN 
                 

             "CÜMLE KAPISI"

                YAKINDA


Kayseri Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Kıskanç Kimse Rahat Edemez
Sponsorlarımız
Mustarip


MUZDARİP

                                       Mustafa ÖZER

 

feyzimi alacak feyezan onda

içine dalacak heyecan onda

hatıra kalacak yolun sonunda

cemali canandır muzdarip kılan

 

biriktirdiklerim onun ve ondan

bütün bildiklerim onun ve ondan

hep bildirdiklerim onun ve ondan

cemali canandır muzdarip kılan

 

yıldızlar yerine düşlerim yandı

gecenin kahrına varıp dayandı

üstelik gaflete gönül uyandı

cemali canandır muzdarip kılan

 

adın aklımda aklım adında kaldı

adımı ünledin yadımda kaldı

kamunun küfrü feryadımda kaldı

cemali canandır muzdarip kılan

 

baksınlar bilenler aynı küldeniz

yağmur ağıtında ıslanmaz deniz

ağyardan gayrıya tek gönüldeniz

cemali  canandır muzdarip kılan

 

cananı görenler visalim sanır

gayrımı görenler misalim sanır

beni görmeyenler ona aldanır

cemali canandır muzdarip kılan

 

yoluna yol bulan yollarda kalkar

kasına güvenen kollarda kalkar

sağına yatarak sollarda kalkar

cemali canandır muzdarip kılan

 

elini tutarsam yanardağ patlar

düşün de gel desem çağları atlar

darmadağın olup alemi kaplar

cemali canandır muzdarip kılan

 

o güzelden öte gerçeğin kendi

ne ovada kayıp ne vardır bendi

demde ne varsa hep ona dendi

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

o ki gönül gözüm elinde kayıp

o ki ahlakımdır bilinmez ayıp

o ki alem bilir yıldızlar sayıp

cemali canandır muzdarip kılan

 

su gibidir desem su’ya da benzer

hu gibidir desen huy’a da benzer

gözünde kalır da rüyada gezer

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne cepkeni dardır ne de yemeni

kendisi aç iken ister yemeni

zevzekten kaçınıp tek söz edeni

cemali canandır muzdarip kılan

 

şirrete şerefin mağrur bakışı

nur yüzüne  işler güneş nakışı

gözünden gönlüme  yıldız akışı

cemali canandır muzdarip kılan

 

tabiat hüsnünde  vurgun ve muhtaç

bakışın bağıştır  ülker gibi taç

her şey benden yana hep karşı yamaç

cemali canandır muzdarip kılan

 

bir değil bin değil saymakla bitmez

nimetini sayanlar saymakla bitmez

saysa da korkudan saymakla bitmez

cemali canandır muzdarip kılan

 

kapsa da fırtına küçük serçeyi

saklamak istersin küçük çerçiyi

içinde dolanan ağır gerçeği

cemali canandır muzdarip kılan

 

karşı damda gördüm martı yuvası

üç yavruyla baş ediyor anası

mayısın başında bahar havası

cemali canandır muzdarip kılan

 

analık denilen bir afet bela

içinde olmadan tatlı müptela

gelmiyor sonunda beklenen hala

cemali canandır muzdarip kılan

 

martı olsa yılan olsa annedir

anneye yavrular bir bahanedir

yavrular anneye hep şahanedir

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

semeri sattırır sormayı verir

ona saldıranı yormayı verir

şehidi sevilen devirler gelir

cemali canandır muzdarip kılan

 

musahibim ol da gel ağlayalım

müşahidim ol da gel çağlayalım

mücahid kemeri gel bağlayalım

cemali canandır muzdarip kılan

 

çocuklar koşuyor okumak için

diline dünyayı dokumak için

gerçeğin özüne dokunmak için

cemali canandır muzdarip kılan

 

evlisi bekarı yalnız dulları

kendiyle kalmasın aciz kulları

seni getirmeyen bütün yolları

cemali canandır muzdarip kılan

 

“ileri gelenler” iltifat ister

“ileri gidenler” saltanat ister

“maili inhidam” istinat ister

cemali canandır muzdarip kılan

 

yaşam bir çizgide bin hayat verir

bin hayat bir çizgide gizlenir

her noktası başka başka gözlenir

cemali canandır muzdarip kılan

 

hikmeti sorulmaz ay niçin beyaz

neden dünya mavi kutuplar ayaz

felekler karanlık gökyüzü feyyaz

cemali canandır muzdarip kılan

 

elinde tabanca zaman öldürür

zamanla yaşlanır ecel güldürür

ararsın aramak sonu gördürür

cemali canandır muzdarip kılan

 

estetik istedik güzel önerdin

güzeli diledik göze gönderdin

keyfini buldukça zevke dönderdin

cemali canandır muzdarip kılan

 

balon şeker sakız ağlamayınız

der gibi... hediye ister kızınız

“beni bunlar eğlemez darılmayınız”

cemali canandır muzdarip kılan

 

cumhur olmak ister kimi başkanı

baş olmaktır siyasette baş kanı

bencilliği baş etmekten başka mı

cemali canandır muzdarip kılan

 

alim olmuş lügat tutar ezbere

cazgırlıktan medet umar bir kere

tele dudak mikrofonlar her yere

cemali canandır muzdarip kılan

 

nefsine egemen çıksa göklere

insafından medet umma bir kere

köpüre köpüre binip küplere

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

nedir hırs ü tahrip yönetmek için

niçin ehli salip yönetmek için

bu ricatı talip yönetmek için

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

belde kılıç süstür sarı sırmalar

selamı ses verir hatır sormalar

ümid-i muhalif karşı durmalar

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

fatihin yavuzun annesi mestur

hünkardan alınır ülkeye destur

işiyle övünüp verenler düstur

cemali canandır muzdarip kılan

 

anane örf  âdet hepsi bir hukuk

atarsın satarsın sanki kauçuk

tarihe mukayyet bu sakin çokluk

cemali canandır muzdarip kılan

 

çömlekte fasulye güveçte pehli

tarihen sabittir güvenle besli

dolara satınca bu altın nesli

cemali canandır muzdarip kılan

 

gazete halkındır hakkı tutarak

güneşi gösterir halkı tutarak

hakkına halkına katkı yaparak

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

dünya değişiyor geçtikçe çağlar

geçmişin komiği aktüel ağlar

karnından sırtından yol verir dağlar

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

 

dağlar tanır sıradağlar bizleri

temsil etse silinmeden izleri

barbarostan alsak hep denizleri

cemali canandır muzdarip kılan

 

kömür çıkaranlar elmas  olacak

uncular somunda renge dalacak

çağladan dişlere anı kalacak

cemali canandır muzdarip kılan

 

gezdim avrupa’yı amerika’yı

şiirler beyninde şebi yeldayı

mir'atı memalik içinde payı

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yol bilen kervana katılmaz imiş

asalet visali satılmaz imiş

amiplere kurşun atılmaz imiş

cemali canandır muzdarip kılan

 

acılar içinde gönendim durdum

okyanuslar aşıp işlikler kurdum

hiçbir güzelliğe değişmem virdim

cemali canandır muzdarip kılan

 

vatanım istanbul kayseri  köyüm

bulunmaz kimsede muzdarip huyum

ıstırabım sanat şiirdir boyum

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne adım cemaldir ne canan sevdim

bir cemal uğruna bir ömür verdim

bin ömür olsaydı ona verirdim

cemali canandır muzdarip kılan

 

                    *

                  *  *

 

 

 

doğayı gözlemiş “evrim var” demiş

insan adem değil “maymundan” gelmiş

üstüne üstelik olanca geviş

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

karanlık ruhuna çare yok sanıp

karanlık önermek gerçekten ayıp

bilim diye zannı  zurnalar çalıp

cemali canandır muzdarip kılan

 

masallar  masaldan  ayna gönderse

aynalar sırrını sırrımdan derse

dilalem çengisi girerek derse

cemali canandır muzdarip kılan

 

boşluk yokluk hiçlik ezberim benim

onlar dağlar çağlar bağlar bedenim

ey fahr- ı kainat ben de bendenim

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

ayağı kapanda kırılıp düşmüş

acılar ulumuş ardına düşmüş

kaçtıkça başına bela üşüşmüş

cemali canandır muzdarip kılan

 

ben oyum o ki üç ayakla seken

gövde bitkin ömre ecel biçerken

masumluğu mazlumluğu çekerken

cemali canandır muzdarip kılan

 

sır katibi sırrı böylece yaza

kışın yolu uğrar evvelce yaza

derdini dökerek fecr-i ayaza

cemali canandır muzdarip kılan

 

baki ferman daim derman devlette

olsa harman koskocaman devlette

yurt tutsa servi hıraman devlette

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

hunharı barbarı gez göz arpacık

marifeti silahtır ölüm apaçık

istersen evde kal ister dağa çık

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

alet silah ilaç denilen aygıt

ambar hangar dolusu ölüme kayıt

finansa nispetle bıraksa bıyık

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

ipine tutunduk ömrümüz şendir

şenlik senin şanın bize neşendir

selam selam açıl gül neşelendir

cemali canandır muzdarip kılan

 

gerçek ne doğrudur ne güzel iyi

kapsar dışlar genel ile günceyi

cem eder ilm ü fenni felsefeyi

cemali canandır muzdarip kılan

 

ilm ü sanat fenni takat gerçektir

doğa ve ruh  şimdiki gelecektir

görmesen de zamandan geçecektir

cemali canandır muzdarip kılan

 

sultan yahya yaşar tunusta sultan

sorguç kavuk ipek altın mutantan

her şey halka hoştur geçsin gırtlaktan

cemali canandır muzdarip kılan

 

yahya sultan şeyhe sormuş tamam mı

giysilerini gösterip “haram mı”

cevabı muhabbet merakı tam mı

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

 

köpek  kaçar leş yer de pisliğinden

kaldırır ayak  kuyruk kendiliğinden

seninki ona benziyor iblisliğinden

cemali canandır muzdarip kılan

 

sultan ki soyunur murdardan hemen

atarak giysiyi  kir söylemeden

kurtarır kendini  kor demdemeden

cemali canandır muzdarip kılan

 

ormandan topladı odunu sattı

yemeden dağıttı yediği arttı

o ne çetin o ne güzel murattı

cemali canandır muzdarip kılan

 

benim güzel sultanım sen bilirsin

kulların halini esen bilirsin

ona bir (nicesin) desen bilirsin

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yahya da dil gözlerine komşudur

o her zaman hamuş her dem konuşur

nasibince alanı konuşturur

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

gramerci zamire özel zametme

zamirde ayrılık var izam etme

tevhittir diyerek intizam etme

cemali canandır muzdarip kılan

 

ondan başka nem varsa uçtu gitti

ölümüne yalvarsa uçtu gitti

fuzuli kaldı dil tat uçtu gitti

cemali canandır muzdarip kılan

 

her nesne dil sinesine konarak

dillenir şamşakır dilde yanarak

yanarak şükreder her dem anarak

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yunus emrem sana bana bol geldi

odunları sana da sembol geldi

sustum karanlıkla karambol geldi

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

mevlanadır ruhumuzun kıvamı

ondan aldık haksızlığa kıyamı

yiğit durup yiğitlikte devamı

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

kurulan devletin saffeti vardı

kanatlandı millet iffeti vardı

gönlümüz aşımız dünya kadardı

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne tarihim ne müverrih ne alim

ne talih ki ne mazlumum ne zalim

halkıma yapılan bunca mezalim

cemali canandır muzdarip kılan

 

suç işleyen sözlerimden alınır

suç sayılan sözlerimden alınır

bin hileyle gözlerimden alınır

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

eşim işler merhem arar yarama

evlat onmaz tuzak kursa yarama

çevre dostlar cevrederse harama

cemali canandır muzdarip kılan

 

dertliler derdini doktora söyler

zevzekler kendini yok yere söyler

zevzekler elinde yıkılsa köyler

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

sen senisen beni nice sayarsın

ben kimim ki beni bana sayarsın

ayar tutmaz koyun gibi sağarsın

cemali canandır muzdarip kılan

 

ben benisem seni bana katarım

metruk yerde yitik diye satarım

zırnık vermem alsa bile katarım

cemali canandır muzdarip kılan

 

bir notadır virdim patetik haller

ölüler içinde sentetik haller

saldır davran boğuş en tetik haller

cemali canandır muzdarip kılan

 

ezanlar okunur harab üstüne

insanlar tapınır turab üstüne

melekler vardı mı ya rab üstüme

cemali canandır muzdarip kılan

 

dedeye söyledim halim bestele

dedi ki eleste çekip besmele

refakat sayılsın çektiğin çile

cemali canandır muzdarip kılan

 

kusunca kafası dile gelirse

sunakta halleri çile gelirse

çilesi bilene hile gelirse

cemali canandır muzdarip kılan

 

seni içimde bulur candan olurum

benlik gider ben de candan olurum

candan olurum da candan olurum

cemali canandır muzdarip kılan

 

ben garib ben ki muzdarip garip

mülteciyim “ya resulullah an karib”

bütün kaslarım kopmak üzre gerib

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

 

gülmeyi meslek sayıyorlar tuhaf

güldürmeyi ayıplıyorlar tuhaf

tüketimle saydırıyorlar tuhaf

cemali canandır muzdarip kılan

 

çınarına hasret tohum canlandı

gül dalına ilmek ilmek bağlandı

duamıza duaları sağlandı

cemali canandır muzdarip kılan

 

düşman bana bende erdem öğretir

saldırır gizlenir her dem öğretir

eynine giyersin kefen örnektir

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

avcuma erciyes sığar mı bilmem

mehtap batar güneş doğar mı bilmem

sam yeliyle yağmur yağar mı bilmem

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne mihnet ne minnet gerekir çağa

çileyse çekmeli gelse ocağa

nasıl not vermeli avro çocuğa

cemali canandır muzdarip kılan

 

yeşil pişen başın dişinde gider

sümük rengi fırak işinde gider

hileler her işin peşinde gider

cemali canandır muzdarip kılan

 

istihdam sayılır işinde durmak

patron olmak dişine durmak

atınca avına peşince vurmak

cemali canandır muzdarip kılan

 

demokrasi mızmızların hızıdır                      

cumhuriyet kurucunun kızıdır                     

bilmem ki bu nasıl adil yazıdır                    

cemali canandır muzdarip kılan

 

demokrasi kaldı mızmız kullara

televizyon miras kızmaz kullara

polisten gayrıya bütün yollara

cemali canandır muzdarip kılan      

 

            

adalet eşitlik hak ve özgürlük  

halka rağmen hakka bağlı bir düzlük  

halka vermek hakkı nice bir sözlük               

cemali canandır muzdarip kılan  

 

kızlar koca arar bulamaz sanki

ten içinde karar  kılamaz sanki

terlemekte yarar olamaz sanki

cemali canandır muzdarip kılan                    

 

tarihten alınır gidilecek yol                          

duada bulunur gelinecek yol                        

barışta kalınır durulacak yol                        

cemali canandır muzdarip kılan  

 

oğullar telaşlı asker olacak

işleyip eline ekmek alacak

gönül işlerine zaman bulacak

cemali canandır muzdarip kılan

 

onlar tatlı telaş içinde dursun

devran dönüp dursun saltanat sürsün

muaccel olanlar sesi duyursun

cemali canandır muzdarip kılan

 

evrim devrim talan etti mirası                      

hırs hevesin metal dişe kirası                       

yerliyi yerine koyma sırası                          

cemali canandır muzdarip kılan                 

 

ya öl ya ol varlığını bilerek

dinle anla ruhu aklı gererek

çığlığında hakkı rıza vererek

cemali canandır muzdarip kılan

 

ihtişam sefalet iki göz gibi

ihtişam karartan iki göz gibi

sefalet yakartan iki köz gibi

cemali canandır muzdarip kılan

 

dilerim ben seni candan severim

senden himmeti nihandan severim

cana mihnetse imtihandan severim

cemali canandır muzdarip kılan

 

öfkem var garazım yok ki safadan

nur üstüme konar zevk u cefadan

zor umar mı sor ki şiddet vefadan

cemali canandır muzdarip kılan

 

sözünü ver gözlük gibi takayım

bir kerecik senden sana bakayım

ağla nolur ağlat  gözden akayım

cemali canandır muzdarip kılan

 

ibare ifade şiblinin eli

canlanmak içinse dili değmeli

evveli veli o sonuncu deli

cemali canandır muzdarip kılan

 

gönül üzre dergah kuran sofiye

yapı niye yıldız varken hediye

kibir gitse kirpi gibi kinaye

cemali canandır muzdarip kılan

 

“enel hakk” suç ise mansur sonuçtur

ömürle gelenler ona konuktur

melekler dilhundur allah tanıktır

cemali canandır muzdarip kılan

 

muzaffer olmaz mı muharebede

musavver olmaz mı muhaberede

dosttan dosta açık muhaverede

cemali canandır muzdarip kılan

 

nefis ister gönül küser dostuna

acep ne istedi mansur kastı ne

zamanede oturanlar postuna

cemali canandır muzdarip kılan

 

kızılırmak gibi dolanıyorsun

sakaryada keza dalamıyorsun

bilirim ki bensiz olamıyorsun

cemali canandır muzdarip kılan

 

ellisinde ağır gelir bedenin

altmışında nazik nazenin tenin

yetmişinde latif özlemin senin

cemali canandır muzdarip kılan

 

dosta tahmili rifat istemez

dostun şanı yeter ifrat istemez

devri hamuşan iltifat istemez

cemali canandır muzdarip kılan

 

babalar dedeler hep demedeler

gelecek gaflette hem memedeler

geçmişi bilmezler hem nemedeler

cemali canandır muzdarip kılan

 

incinir yüreğin cehaletinden

her işine maya dehaletinden

aklı terkin vacip her haletinden

cemali canandır muzdarip kılan

 

riyayı terk ziyayı terk zevkine

ruhuma denk aklıma zevk rengine

gözüme renk sözümü terk dengine

cemali canandır muzdarip kılan

 

birliğe çağranı ünle seninde

çağırmandır evine her zeminde

şenlik içinde şen şeker deminde

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

rüyana girse o rüyanı görür

güneşle yürüsen seninle yürür

yüreği temizler güneş görünür

cemali canandır muzdarip kılan

 

birlik birden başka hesabı bilmez

gözde güldüğüne başkaca  gülmez

âlem bir ademdir farkını silmez

cemali canandır muzdarip kılan

 

isim zamir sıfat imla gölgesi

yerler gökler denizlerin bölgesi

atomda hücrede edep belgesi

cemali canandır muzdarip kılan

 

ibrahim musa’ya vermişti asa

musa’dan mushafa gelişti asa

resul-u ekrem’le bilişti asa

cemali canandır muzdarip kılan

 

oyun hile yalan şeytana uyan

uyan artık uyan uykudan uyan

üzeyir’le yatıp hala uyuyan

cemali canandır muzdarip kılan

 

idris’e elbise şipariş veren

toptop kumaşları raftan indiren

elbise umarken kefen giydiren

cemali canandır muzdarip kılan

 

yusuf’u bulmuşken kuyu neylesin

kuyu nurla dolu suyu neylesin

sudaki iz o yusuf’u neylesin

cemali canandır muzdarip kılan

 

omur omur yakup dokundu onur

dokununca halık okudu onur

yakub’dan yusuf’a devreden o nur

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yağmur yakup gibi denizler yakup

gözyaşı tufana dönüştü coşup

babalık hakkına gözünü yumup

cemali canandır muzdarip kılan

 

yusuf gitti yanına mısır geldi

cemali canana münhasır geldi

sırrı yakup kuyudaki sır geldi

cemali canandır muzdarip kılan

 

ismail bebeğe havalar kundak

annesi korkmuştu suya bakarak

“zemzem” dedi ismail’i kaparak

cemali canandır muzdarip kılan

 

ibrahim ev yaptı kâbe diyerek

putlardan arındı tövbe ederek

encamını ismail’den bilerek

cemali canandır muzdarip kılan

 

gelse saki sorsa bana dem var mı

söyle saki senden bana zem var mı

önce dem ver üstüne zemzem var mı

cemali canandır muzdarip kılan

 

düşünü görerek döşeklerinde

okuduk fakülde ışıklarında

aşüfte istanbul eşiklerinde

cemali canandır muzdarip kılan

 

avukat savunur sudan davayı

mühendis bilirse tornavidayı

belde belde yıkar yapar yuvayı

cemali canandır muzdarip kılan

 

evlat bela imiş için içinde

eşlik etmek eşine hiçin içinde

hesap vermez sorar hiçi niçinde

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yürü koca yörük yürü kendine

sıkıntılar sığmadı mı bendine

at gitsin üstüne ver efendine

cemali canandır muzdarip kılan

 

bunalmam sıkılmam senle sulhüm var

bırakmam yıkılmam senle sulbüm var

mülkü gönül benim sende gönlüm var

cemali canandır muzdarip kılan

 

sürüye çağırır kurt sürüsünü

it benzeri kabartarak göğsünü

zamansız öterek it ölüsünü

cemali canandır muzdarip kılan

 

amorf idi şekil verdim sevildi

fırçadan kalemden uzakta bildi

müzik dersi almadan kim ötebildi

cemali canandır muzdarip kılan

 

havada uçuşan sesler dizildi

dinlendikçe havaları sezildi

kimi ezdi geçti kimi ezildi

cemali canandır muzdarip kılan

 

ustanın elinde hayat canlandı

üsluba dayandı gizem anlandı

gizi açık sanat geçen zamandı

cemali canandır muzdarip kılan

 

kitap defter kalem ister yazmağa

kalktı derler bilgisayar bozmağa

yaz boz eder her devirde azmağa

cemali canandır muzdarip kılan

 

ıstırab yazılsa kim okuyacak

yazılmaz derdi hekim okuyacak

imi ha yaz ha yazma cim okuyacak

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

cemali görünce gözümü görmem

gözümü görünce özümü görmem

görmem diyorum yüzümü görmem

cemali canandır muzdarip kılan

 

onu bana sorma ben yabancıyım

konukla konuk hem de hancıyım

gövdende gezinen bir yalancıyım

cemali canandır muzdarip kılan

 

onu ben bilirim çünkü o benim

yıllarca konukluk etti bedenim

ben bedenle aynı o bedendenim

cemali canandır muzdarip kılan

 

mecnuna ne desem bende kiracı

leylanın muradı aşkın miracı

sanatta ünlenir devlete raci

cemali canandır muzdarip kılan

 

her şair leyla der demez mecnuna

sanki leyla değer değmez mecnuna

şiir biter vuslat gelmez mecnuna

cemali canandır muzdarip kılan

 

fuzuli leyladır  fuzuli mecnun

bir baki leyladır bak baki mecnun

hilal leylanındır güneşi mecnun

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

ustam necip fazıl kor öfkesiyle

çok sükut dinledik kendi sesiyle

içimizdeki ses nur hissesiyle

cemali canandır muzdarip kılan

 

sanat barış için/deki çimlenir

barış cananın sesiyle çimlenir

canan sesi cemal/de biçimlenir

cemali canandır muzdarip kılan

 

barıştır savaşın rahmi maderi

barış karış karış tutsa maşeri

cemalin kemale dolan  kaderi

cemali canandır muzdarip kılan

 

marmaradan vana taşar dengimiz

iclal karadeniz vebal akdeniz

azak uzak değil ege dengemiz

cemali canandır muzdarip kılan

 

girnede akdeniz gördüm   güneşti

sularıyla köpük köpük gündeşti

yumşacık ıpılık  koylara eşti

cemali canandır muzdarip kılan

 

zaman yumak yumak ceplerimizde

kimimiz havadar keplerimizde

içkarartan kor aceplerimizde

cemali canandır muzdarip kılan

 

yumak önde yol görmüştür açılır

hücre hücre istanbuldan açılır

“ip” dediğin yaranına açılır

cemali canandır muzdarip kılan

 

kur’an dildir dua dudak olmuştur

virdi zeban ele sunak olmuştur

vatandaş tevhide yumak olmuştur

cemali canandır muzdarip kılan

 

ehli vatan diye seçmene dendi

oy verirken gülmek seçmenindendi

muhalif muktedir farkı denendi

cemali canandır muzdarip kılan

 

kafadan muhalif yok muhalefet

muhalif iktidar yok muhalefet

insanlık akıyor çok muhalefet

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

sanırsın ki iyi doğru güzeli

söylenenler söylenmiştir ezeli

güzelleri gözlerinden süzeli

cemali canandır muzdarip kılan

 

tekrarın tekrarı tekrarı ahsen

kararda bi karar tekrarı ahsen

arar da dualar tekrarı ahsen

cemali canandır muzdarip kılan

 

maziler konuşmuş gelecek susmuş

bugüne konukmuş gelecek buymuş

şimdi mezar sessiz gelecek coşmuş

cemali canandır muzdarip kılan

 

kazansa kaybetse parti “seçimi”

öz kaybetmez gönüldeki seçimi

seçince kendini bekler seçimi

cemali canandır muzdarip kılan

 

sokak sokak cadde cadde gezerek

belgeler okuyup pankart yazarak

şekil şekil  hatlarını çizerek

cemali canandır muzdarip kılan

 

caminin yanında pusar meyhane

ezanlar okunur susar meyhane

gün sonu kendini kusar meyhane

cemali canandır muzdarip kılan

 

tafrasından yenmez oldu yenecek

yiğit olan yenecektir yenecek

meydan alıp kendisini yenecek

cemali canandır muzdarip kılan

 

tat değildir lezzet veren yemeğe

mutat değil göz değerse yemeğe

sirkat mıdır sevdiğini yemeğe

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

gözüne gözüm değdi odur güzel

çirkine gözüm değdi odur güzel

eşkine gözüm değdi odur güzel

cemali canandır muzdarip kılan

 

güzel midir acı mıdır firkatin

gömdü bizi kendimize süratin

içimizden dışımıza sirkatin

cemali canandır muzdarip kılan

 

yazdılar çizdiler konup göçtüler

bir bardak su buldularsa içtiler

kimi hiç edildi kimi hiçtiler

cemali canandır muzdarip kılan

 

cemal nadir vehip sinan çizgisi

bedri koramanın koca koca ezgisi

memecanın televizyon dizgisi

cemali canandır muzdarip kılan

 

oryantal orman hamdi çizgisi

nahif muallada biçim ezgisi

şekerde müşekkel kılın eğrisi

cemali canandır muzdarip kılan

 

benim adım kırmızıda minyatür

ince memet minyatür de babatür

öykü gerçek derin ve  kütür kütür

cemali canandır muzdarip kılan

 

ebru tezhip hatt’ı muhip mübarek

mübarek mushafa ilgi tebarek

ey allah’ın resulü sana müşterek

cemali canandır muzdarip kılan

 

makine canlandı üretim coştu

emek örgütlendi yolunda koştu

emperyal güçlere kaygular düştü

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

ev deyip te apartmana dolmuşuz

evsiz kalıp gecekondu kurmuşuz

şaşkın şapşal yerel yöntem uymuşuz

cemali canandır muzdarip kılan

 

çimen çiçek ağacında kuşunu

yap ta sakla bu güzeller turşu mu

güzel doğru iyisine karşı mı

cemali canandır muzdarip kılan

 

güzel sese güzel beste berceste

şair şanındandır şiirde  beste

aferinle dosta gider güldeste

cemali canandır muzdarip kılan

 

şarkı sözü olmuş şiir bilmezlik

şahsi çıkar diye kadir bilmezlik

fani arzuları nedir bilmezlik

cemali canandır muzdarip kılan

 

şarapçı mantığı yılları över

yıllarca mahzene inmezse eğer

yıllandıkça artar fıçıda değer

cemali canandır muzdarip kılan

 

yılları insanla tersyüz edersen

boka gömülürler dümdüz edersen

yerli jurnalisti  ters düz edersen

cemali canandır muzdarip kılan

 

pınara vardım ki suyu kurumuş

deliler yurdunun huyu kurumuş

nükleer deposu  kuyu kurumuş

cemali canandır muzdarip kılan

 

çayır kalmamış ki mevlam kayıra

kuşlar da konmuyor kuru bayıra

kâbuslu geceyi yormak hayıra

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

yunusum geliyor hem yavaş yavaş

insanın korkusu itlere telaş

olmuyorsa neden kalıyor savaş

cemali canandır muzdarip kılan

 

her şeyi acildir güvenlik yavaş

uçağın saati vermese telaş

bunca uğraş için rötarla savaş

cemali canandır muzdarip kılan

 

balkonum çiçekli öter kuşlarım

taşırlar balkona selva düşlerim

bu yüzden balkonda geçer kışlarım

cemali canandır muzdarip kılan

 

damacana dizi dizi su dolu

kuşların çimdiği bölge su yolu

maziden bir kesit saf Anadolu

cemali canandır muzdarip kılan

 

daha demin yem vermiştim kumruya

hemencecik dalıverdi uykuya

benden emin düşmemişse korkuya

cemali canandır muzdarip kılan

 

biraz da sevseler çiçeklerimi

çiğneyip koparıp çiçeklerini

yolmasalar kendi gerçeklerini

cemali canandır muzdarip kılan

 

şu akşam safası şunlar sardunya

pembesi beyazı alı bir dünya

sayamam renkleri işte gördün ya

cemali canandır muzdarip kılan

 

kaynağı temizdir ayağı kirli

selefi yabancı halefi yerli

görmeyen konuşur münker nekiri

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

sen şefini tenfiz etsen olmaz ki

şeyhin seni temyiz ile kalmaz ki

mukteseb hakların özgür kılmaz ki

cemali canandır muzdarip kılan

 

çoğu ister azı bilmez nefsinden

kışı mürted yazı bilmez nefsinden

yazı bilmez bazı bilmez nefsinden

cemali canandır muzdarip kılan

 

çok’una çok matlup yobaz beğenmez

kızılca kıvılcım yalaz beğenmez

kurduna kurbandır kiraz beğenmez

cemali canandır muzdarip kılan

 

bilenler aşkındır sazda caz arar

girenler şaşkındır sazda naz arar

bilmeyenler özü saza da zarar

cemali canandır muzdarip kılan

 

dudağım alışkın odak şehvete

alt dudağın üst dudakla gurbete

alışmadı sadık olan şerbete

cemali canandır muzdarip kılan

 

deftere yazdırıp içimden attım

nefsi öldürerek ruhu ayarttım

sonsuzluk içinde cananı tattım

cemali canandır muzdarip kılan

 

cananla yatıp ta cansız uyanmak

onunla eriyip ondan ayrılmak

sırattan geçerken son kez kayrılmak

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne buldum camide ne katedralde

ne partenonda var ne arşipalde

ne şinto budada ne havra halde

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

soğuğa sıcakla cevap verirler

sağlığa bıçakla cevap verirler

geleceğe “cak”la cevap verirler

cemali canandır muzdarip kılan

 

sevgilinin yüzü kavgaya sebep

sevgilinin yüzü kayguya sebep

sevgilinin yüzü korkuya sebep

cemali canandır muzdarip kılan

 

onunla seveli ondan uykum yok

gözlerim görmüyor başka duygum yok

bu da geçsin diye çapraz kaygum yok

cemali canandır muzdarip kılan

 

bilmem ki neylerdim söz olmasaydı

bütünü bölenler toz olmasaydı

yakanlar yanarak köz olmasaydı

cemali canandır muzdarip kılan

 

nermine bıraktım edaya kalır

sözün hazzı güzel sedaya kalır

kelamın kibarı sevdaya kalır

cemali canandır muzdarip kılan

 

oğlum oğlum desen oğul mu verir

damla su istesen çoğul mu verir

istetmese mevlam zaman elverir

cemali canandır muzdarip kılan

 

gençliğin eldeyken sengi seversin

ihtiyar olunca cengi seversin

eveler geveler dengi seversin

cemali canandır muzdarip kılan

 

rıhtım rahşan olur giderken vapur

el salla istersen çığlığı savur

herkes eğlenirken kendini duyur

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

belki bir dilemma annesiz kadın

belki de muamma yoksa muradın

hiçliğe yokluğa yazılsa adın

cemali canandır muzdarip kılan

 

kırlangıç ebabil bülbülü rana

hazana kalmadan göç yollarına

cün bahar sakine yol garibana

cemali canandır muzdarip kılan

 

kış gelir kar yağar amansız ayaz

ağaçlar ayakta ederler niyaz

serçeler seyreder tipiden avaz

cemali canandır muzdarip kılan

 

bahar gelir yaprak ağaç yeşerir

yeşil huzur dağa taşa yerleşir

sular çağlar kuzuları meleşir

cemali canandır muzdarip kılan

 

“geleceğim söz!” ün ışıl ışırdı

sıcacık ışıkta kalbim ısındı

soğuk kelimeler aşka sığındı

cemali canandır muzdarip kılan

 

pencere önünde soğuğu gördüm

şişen ayaklarda kayguyu gördüm

adıma devreden korkuyu gördüm

cemali canandır muzdarip kılan

 

öksürükler yokluğunu kesmiyor

oysa içim yokluğuna pes diyor

boğuk sesim saçın yolup sesliyor

cemali canandır muzdarip kılan

 

camlarda gözlerim buğu bulanık

sen gelirsin diye yollar uyanık

gafil olanların bağrı mı yanık

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

içimde sokaklar karanlık içim

iğrenç geğirmeler bulanık içim

hep yollar kapalı dolanık içim

cemali canandır muzdarip kılan

 

telefonum çalsa haber alsaydım

gönlümü alsa da selam salsaydım

sesinden  sözüme gafil olsaydım

cemali canandır muzdarip kılan

 

yaprak yelken gibi yel kucaklayıp

masal kurmak için yol kucaklayıp

sarmaş dolaş olmuş kol kucaklayıp

cemali canandır muzdarip kılan

 

özel hem de cana özge izlemler

içimi ürpertir bitişik demler

antik mağaralar karanlık cinler

cemali canandır muzdarip kılan

 

onda sen bende sen varsa şen desen

ben desen o desen bir de sen desen

bence sen ona benimsin desen

cemali canandır muzdarip kılan

 

bir benim çaresiz yalnız bi mecal

bela denilen şey bende karnaval

istersen bir avuç iste bir çuval

cemali canandır muzdarip kılan

 

yıldız yakaladım gizli mısrada

söylemem adını  açık sorsa da

gizlisi saklısı murat olsa da

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne füsusda hikmet ne de bir gizem

çiğnemiş toprağı delen şu çiğdem

anlatılamayan onurmuş madem

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

şaşmaz bir değer delillerinde

yoksa delilerin derinlerinde

deliler ki delil en önlerinde

cemali canandır muzdarip kılan

 

üzüm gözlü güzel dertli gözünden

bela yağdırıyor aşkı yüzünden

yüzünden düşen  bin parça sözünden

cemali canandır muzdarip kılan

 

her şey matematik tam otomatik

anlamıyor civciv ötüyor cikcik

sensiz büyüyor yerde gelincik

cemali canandır muzdarip kılan

 

bitkilere hormon hayvana hormon

dünya duruyorsa çalışan barmen

bu yolcu usandı inecek hemen

cemali canandır muzdarip kılan

 

kalbin sahtesini yapan kalpazan

yıldızı ipliğe dizen kalpazan

içimden geçeni çizen kalpazan

cemali canandır muzdarip kılan

 

aklımı başımdan alınca hırsız

başımı duvara çalınca hırsız

izinsiz uykuma dalınca hırsız

cemali canandır muzdarip kılan

 

koyakta ses olur büyür ürktükçe

bir şeyler koparır senden korktukça

anlaşılmaz adı hem de öztürkçe

cemali canandır muzdarip kılan

 

gece taltif eder gündüz kovalar

çeneyi yumruklar sırtı ovalar

başından geçecek bunca davalar

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

akıl versen deliler akıldan olur

delilik verseler okuldan olur

hukuk denen bela o kuldan olur

cemali canandır muzdarip kılan

 

yol bilmez iz süremez haritadan

deniz düşse kaldıramaz ortadan

karacaoğlan der ki “beni tardeden”

cemali canandır muzdarip kılan

 

“ezanlar okunur” yaşlı hakkına

“ölümü anan yok” yaşam sıkkına

kaldı meydan sıkkın ile bıkkına

cemali canandır muzdarip kılan

 

dol karafakı dol saki elinde

gel cananla gel sürahi elinde

baki kalalım biz dahi elinde

cemali canandır muzdarip kılan

 

güneşin guruba yakın gölgesi

varlığının ruhsatının belgesi

sırların semada gök gürlemesi

cemali canandır muzdarip kılan

 

savaş çadırları canlanıp diyor

“fatih topkapıdan şehre giriyor”

gerçeği görüyor taltif ediyor

cemali canandır muzdarip kılan

 

venedik anlıyor susup kaçıyor

istanbul surları çiçek açıyor

iklim i fatihan ikbal saçıyor

cemali canandır muzdarip kılan

 

bir yanda şam suskun yalnız başında

geleceği selim geçmişi şında

tekbiri tuttular her bir taşında

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

değerdi teoman değseydi sinan

sinayı ziyaret eyledi rahman

akıllara ziyan hey koca sultan

cemali canandır muzdarip kılan

 

atasından mülhem kanunlar yaptı

savaşından merhem yakılar yaptı

hem sinandan  görkem yapılar yaptı

cemali canandır muzdarip kılan

 

dilin koruyup lal olaydı vahı

kader kar olaydı duymaydı vahı

“keşke” si bitmez el açmaya vahı

cemali canandır muzdarip kılan

 

hürriyet kimindir mukaddes niçin

vatanda yer var mı şehitler için

hep geri giderek izinde hiçin

cemali canandır muzdarip kılan

 

ardında afganlı miğferi çatlak

sırtından vurulmuş bedeni çıplak

gösteriyor bize  kadir i mutlak

cemali canandır muzdarip kılan

 

geceyi gündüze devreden ufuk

gözleri sürmeler çekmeden zorluk

körlükle yan yana gelen akkorluk

cemali canandır muzdarip kılan

 

baktığın uçurum çıkılır yer mi

uçtuğun tepeler bakılır yer mi

düştüğün girdabın çarkı döner mi

cemali canandır muzdarip kılan

 

eski ufukları yağmur yeniler

dağları parlatır sisleri siler

gençliktir güneşe başarı diler

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

hulken kendileri nesneler kulu

çünkü damarları gençlikle dolu

yağmur gibi gelir yağsa da dolu

cemali canandır muzdarip kılan

 

anılar  yaşlanır alınganlıktan

azraya taşlanır alınganlıktan

özlemi başkadır alınganlıktan

cemali canandır muzdarip kılan

 

hayatın hayali bilinsin ister

hayalin bedeli verilsin ister

terlik tıpırtısı duymasa küser

cemali canandır muzdarip kılan

 

düşmana azrail dostuna cennet

içinden geçmiyor bastona minnet

gözyaşı değirmen çevirse mihnet

cemali canandır muzdarip kılan

 

okumak istese gözlük isyanda

şarkıların hepsi cevr i nisyanda

aşina olanlar devr i nisyanda

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne kemer ne askı pantolu tutar

ne etek ne yelek postalı tutar

az yese çok yese safraya çıkar

cemali canandır muzdarip kılan

 

zerrenin kürede devamı vardır

hücrenin türeyen devamı vardır

zamanın sürede devamı vardır

cemali canandır muzdarip kılan

 

mikrobun herkese selamı vardır

selamın sebile kelamı vardır

kelamı kapatan bela mı vardır

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

istesen de geçer istemesen de

isteksiz olsan da isteme sen de

bilinçaltı gizler istemez sende

cemali canandır muzdarip kılan

 

aşk olmadan yaşam nasıl sürecek

meşk olmadan aşkın nasıl görecek

iklimler öperek defter dürecek

cemali canandır muzdarip kılan

 

iyinin iyisini doğan görür

kıyımın kıyısını doğan görür

ayının ayısını doğan görür

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne ayda yürek var ne güneşde can

dönüp durur var mı dönmekten cayan

mazur mu bir cana bilmeden kıyan

cemali canandır muzdarip kılan

 

yatak yorgan yorgun gövdenin dostu

gecesiz uykunun ne olur kastı

kirazlı rüyalar dalları bastı

cemali canandır muzdarip kılan

 

bohemci burjuva dedeye varis

fildişi kulede kediye varis

ikbali berhava sedyeye varis

cemali canandır muzdarip kılan

 

kuş beyinli sana beyin hakaret

gafil ahmak sana hain hakaret

kör kandil yarasa lain hakaret

cemali canandır muzdarip kılan

 

tene değin değildir değişmezlik

ne değere değer her değişmezlik

her cevap bir günah yer değişmezlik

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

eyleme ceza söyleme ceza mı

söyleme feza eyleme rıza mı

eylem söylem düşün ölse seza mı

cemali canandır muzdarip kılan

 

şehir kabusundan sakince kaçan

karanlık küpünü kırmadan uçan

nur heykellerinde onurlar saçan

cemali canandır muzdarip kılan

 

o beyaz martılar geceme selam

karanlığa düşen ince bir kelam

kırıntı kalırsa sevgiye devam

cemali canandır muzdarip kılan

 

rüyama giren tank dilimi ezdi
gizlice gelen renk gülümü ezdi
gönlüme denk oldu ölümü yazdı
cemali canandır muzdarip kılan

dilime değeni gönlüm sevmedi
gönlümce gelene elim ivmedi
yalnız kaldı başım inan gevredi
cemali canandır muzdarip kılan

hayali içinde bir kadeh olsa
suyu buhar olsa hayali kalsa
rüyada gerçeği sineme dolsa
cemali canandır muzdarip kılan

gerçekte olmayan hayalde var mı
gerçeği kaçıran seyyalde var mı
ruhunda yok ise tuvalde var mı
cemali canandır muzdarip kılan

yüksekte oturur alçağı bilmez
kaçanı görür de kaçağı bilmez
tarihle bilmeyen bu çağı bilmez
cemali canandır muzdarip kılan


 

sofokles demokles söyleyiverir
kimi partenon’dan söyleviverir
vantirlog misali söyleniverir
cemali canandır muzdarip kılan

 

ölüm zor değildir belki zor olan

sevgilinin dudağında kor olan

karda kalıp ayrılıktan kurtulan

cemali canandır muzdarip kılan

 

ayrı kaldım sevgilinin ilinden

bu nedenle ismi düşmez dilimden

ne tel anlar ne yel dinler halimden

cemali canandır muzdarip kılan

 

yürüdüm yürüdüm yörük misali

ne obada ne dağlarda visali

alamadım arasam da vebali

cemali canandır muzdarip kılan

 

ne devrimler gördük mahrem ihtilal

içler acısı hal sıtkı infial

kaynağı karanlık halktan intihal

cemali canandır muzdarip kılan

 

ergenekon susurluk dedikleri

(yap) denince gavur güvendikleri

ilik ilik olmuş özendikleri

cemali canandır muzdarip kılan

 

ilim gibi tahsil ettim galiba

hali dünya denen mali hülyada

hüsnü kabul görmez olsa rüyada

cemali canandır muzdarip kılan

 

hüznü derunumda meskun ervaha

ordu kurmuş orda mesken emanda

tedbir yitik de ki ahir zamanda

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

sinanın maksadı değildir cami

daha mı güzeldi taş olsa hami

taşa da geçirdi akıl ilhamı

cemali canandır muzdarip kılan

 

içim başım parti parti sarıldı

nice dostum parti parti vuruldu

önce arkam sallaparti darıldı

cemali canandır muzdarip kılan

 

kıramazsın parçaları bel kırık

bir yandan garipsin servetten arık

aklın alınınca kalırsın sırık

cemali canandır muzdarip kılan

 

gamda yalnız değil kederde çoğuz

hüznü tarif eden herhalde biziz

hüzne onur veren en eski omuz

cemali canandır muzdarip kılan

 

çatlak varmış gibi koca küreden

sesler duyuyorum aklı kör eden

demokrat krala gül ver töreden

cemali canandır muzdarip kılan

 

kimi gelir kimi gider koridor

gördüğün bu dünya gözüne dekor

korkağı cesura sınır zorluyor

cemali canandır muzdarip kılan

 

dolu tencereye yemek dolduran

tokları doyurup aça saldıran

hilali karartıp haça daldıran

cemali canandır muzdarip kılan

 

zerreden küreye konuşan resul

diyor ki aklınca konuş bu usul

gerçeğin gerçeğe olunca vasıl

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

aleyhe olsa da söyle gerçeği

insanın insanda süren ölçeği

doğru söz güneşte neslin gökçeği

cemali canandır muzdarip kılan

 

ateş su hava hak misali haktır

halka halka visali timsali haktır

nimete şükrane emsali haktır

cemali canandır muzdarip kılan

 

ben neyleyim beni alıp içime

benim de pazarlık uymaz ölçüme

birebir olmanın bilsem suçu ne

cemali canandır muzdarip kılan

 

mülkümü mağluba muharip kılan

düşmanı dostuma musahip kılan

vuslatı gönlümün içinde bulan

cemali canandır muzdarip kılan

 

grafiti kıskanır ufukta dağlar

üstünde bulutlar pamucak bağlar

martılar neşeli marmara çağlar

cemali canandır muzdarip kılan

 

(meşeler gövermiş varsın göversin)

bahar bulan gönlümüze gül versin

gül gübreye müheyyadır neylersin

cemali canandır muzdarip kılan

 

(asmalarda kol uzatmış dallara)

bahar gelmiş gül döşenmiş yollara

bugün aldırmayın karakollara

cemali canandır muzdarip kılan

 

semada eriyen rengin dengini

asmalar devşirir zengin rengini

gönlüme yakışan dem ahengini

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

içimin ahengi durgun mu durgun

maddeye kapalı zamana dargın

kendine gücenmiş dostlara kırgın

cemali canandır muzdarip kılan

 

sadrazam olursa umulmaz hödük

umulur kem sözü kelamı bölük

anırmakla kalsa susmuyor gölük

cemali canandır muzdarip kılan

 

savcıya diyorlar görevi yapma

işçiye diyorlar grevi yapma

kendine gelipte çöreği kapma

cemali canandır muzdarip kılan

 

sabih kanat takmış hükümet uçmaz

istikrar tutunca sükunet uçmaz

uçmak dileyenin gözünden kaçmaz

cemali canandır muzdarip kılan

 

hükümran hakları telif olmalı

döneğe densize elif olmalı

müneccim misali müverrih malı

cemali canandır muzdarip kılan

 

ekonomi teknik ardınca gelir

ekersen ekini ardınca gelir

ulus önde vatan ardınca gelir

cemali canandır muzdarip kılan

 

balkan dağlarıdır ilk göz ağrımız

kafkas dağlarını bekler ağrımız

ağrıyı sinede tartar bağrımız

cemali canandır muzdarip kılan

 

haremeyni şerif seninle şendi

inancın sevinci seninle şendi

gülen menekşeler sırdan taşandı

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

bir dilim baklava bir dilim börek

bir yudum soğuk su bir yağlı çörek

denize düşene ikramlar gerek

cemali canandır muzdarip kılan

 

mazi bir metredir ölçü gelecek

hakkını ölçersen yüzün gülecek

vadenin sonunu ecel bilecek

cemali canandır muzdarip kılan

 

uçmak istiyorum uçaklar kadar

bulutları sanki kucaklar kadar

güneşi tutmaya bıraksa radar

cemali canandır muzdarip kılan

 

yakadan dekolte fular dekadan

kemeri gevşekçe salıp tokadan

saçı yılan gibi sarıp arkadan

cemali canandır muzdarip kılan

 

erdem midir uzaktan uzak aramak

boşluğa el atıp rüzgar taramak

derdi bela için işe yaramak

cemali canandır muzdarip kılan

 

canım yerde olmak ister konmazlar

isteğe bağlantı nota sunmazlar

sıkılsan kaç yazar talep tınmazlar

cemali canandır muzdarip kılan

 

inan diye vehmi aczi koydular

kuşku sardı derin korku duydular

ağustosu buz içinde saydılar

cemali canandır muzdarip kılan

 

bilesin ki alem seni izliyor

ayrı durup izlenimi gizliyor

bunca gurub garipleyin gözlüyor

cemali canandır muzdarip kılan

 

 

alın secde diller oruç dışında

kem kelime şeytan olmuş içinde

haram lokma yiyen lain piçinde

cemali canandır muzdarip kılan

 

bakmazlar halime halden saymayıp

takmazlar kelime dilden saymayıp

keserler kelleni kıldan saymayıp

cemali canandır muzdarip kılan

 

takıntı sanırlar tenkit aşkımı

üstüme yıkarlar tarih köşkümü

oyalanır oynayarak şaşkını

cemali canandır muzdarip kılan

 

ben keremim desem kerem kim ola

keremliği kim yitirmiş kim bula

şiir içinde hatıradır her kula

cemali canandır muzdarip kılan


 

                                              Mustafa ÖZER

 

 

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa Özer (özer Koç)

Ahmed ceemal El Hamevi

Prf.Dr.Serdar demirel

N.Mehmet Solmaz

Mustafa Özer (özer Koç)

Mustafa Miyasoğlu

Mustafa Ekinci

Galip Boztoprak

Şeyma Kısakürek Sönmezocak

Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa cabat

Ebubekir Sifil

Ali Biraderoğlu

İbrahim Ulueren

Mustafa Özer (özer Koç)

Ali Biraderoğlu

Mustafa cabat

Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Vakıf Sitesi


Top