Duyurular

Üstad Necip Fazil KISAKÜREK in vefatının 41.senei devriyesi münasebetiyle vakfımızda (25/05/2024)Cumartesi günü saat 16:30 da yapılacak olan hatim duasına Tüm Gönüldaşlarımız davetlidir.


Başbuğ Velilerden 33

 

Ezelle ebed arası Allah'a doğru giden evliya kervanları arasında en şanlısına ait 33 kolbaşılı "Altun Halka - Silsile-i Zeheb" çerçevesidir ki, keyfiyet ölçüsüyle temel sayısını, bütün kainat gibi O'ndan alır.


«Velîler Ordusu» kitabında hayatı anlatılan 333 Velînin içine, «Bir» sayısını Allah Resulüne verdikten sonra mukaddes emaneti O’ndan alıp günümüze kadar getiren, O’nunla beraber 33 büyük velî, esere bilhassa alınmamıştı. ... 


VAKFIMIZIN YENİ YAYIYININI BEKLEYİN 
                 

             "CÜMLE KAPISI"

                YAKINDA


Kayseri Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
En güzel edeb, İslami ahlaktır
Sponsorlarımız
vakıflar medeniyetin en önemli taşıyıcılarıdır

Vakıflar bir medeniyetin en önemli taşıyıcılarındandır. Hassaten- hususen bizim medeniyetimiz açısından toplumun en önemli yapı kuruluşlarından biridir. İslam medeniyetinde vakfın en önemli fonksiyonlarından biriside eğitim faaliyetlerindeki etkin rolüdür. Günümüzde bu geleneğimizin vakfa yüklediği birçok misyon çeşitli nedenlerle yara almış olsa da Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneğinden yüklendiği vakıf değerini, layıkıyla yapabilmek, sadece bulunduğu kentin değil bütün bir coğrafyanın hakikat eksenindeki bilme, eyleme ve yeniden ihya etme teşebbüsüne katkıda bulunmak ve bunu kabiliyeti ölçüsünde yapmaya gayret etmektedir ve umulur ki etmeye davam edecektir.

Şehrin hafızasını oluşturmakta ve hafızaya bir şeyler katmada  vakıfların önemi tartışılmaz. Ancak; bu hafızayı oluştururken doğru, güvenilir, nitelikli bir hafıza oluşturabilmek gerekmektedir. Geçmişi olmayan ve sağlam temeller üzerine oturmamış, kural ve kutsal tanımayan toplulukların oluşturduğu veya oluşturmaya çalıştıkları seküler hayat biçimleri, bu günün dünyasında karşılık bulmakta ve hepimizi derinden etkilemektedir. Şehirde yaşayan her ferdin olumsuz hafıza oluşumundan ferd ferd etkilendiği ve olumsuzlukların gün geçtikçe  çoğaldığı, bu durumdan hiç kimsenin memnun olmadığı,her fırsatta bu durumu eleştiri yağmuruna tuttuğu, fakat düzelme veya düzeltme adına hiçbir girişimde bulunmadığı, hatta ve hatta bu olumsuz gidişatın ocağının körüklendiği inkar edilemez bir gerçektir.Bu gerçekliği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz görmemezlikten gelemeyiz. Şehrin hafızasının yerinde ve doğru bir biçimde oluşturulabilmesinin en önemli etkenlerinden olan eğitimin sağlam temellere oturtularak toplumun eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitimi verirken aynı zamanda şehrin hafızasına kazınacak olan kültürün ve kültür faaliyetlerinin ön planda tutulması gerekmektedir.

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı ismindende anlaşılacağı gibi eğitim ve kültürle ilgilenen, başka bir ilde şubesi olmayan, belirli bir fikri çerçeve ile şehrin entelektüel hayatına katkı sunmaya çalışan, her biri alanında ihtisas sahibi ve meşgalesini kendisine dert edinmiş,Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in yanında mesai harcamış, onun kitaplarını tashih etmiş, üstadın “doğsun büyük doğu benden doğarak” dediği Büyük Doğu fikriyatına gönül vermiş, fikri yapılarını, ideolojilerini kendi özel hayatlarından ve menfaatlerinden üstün tutan, hiçbir çıkar ve menfaat beklemeden olanca güç ve gayretlerini bu uğurda harcayan kişilerin  gayret,çaba ve destekleri ile ayakta duran ve faaliyetlerini devam ettiren bir vakıftır.Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı  müdavimleri eşya ve hadiselere hakim olma,eşya ve hadiseleri tahlil etme yeteneğine sahip olmayı şiar edinmişlerdir.

Vakfımız, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda eğitim ve kültür faaliyetlerini Büyük Doğu fikriyatı çerçevesinde, batının canavarmedeniyetinin ve doymak bilmeyen iştihasının, İslam’ı içerisinden yıkma ve yeniden bir din oluşturma çabalarının Müslümanlar arasında satın aldıkları sahte kahramanların, sapkın görüş ve eylemlerin

karşısına İslam’ın ehli sünnet çizgisini çıkarmaya,solmayan ve pörsümeyen yeniyi, kısaca gerçek İslam’ı anlatma duyurma vemücadelemetodlarınıöğretmeye gayret etmektedir..

Vakfımız Kuruluş ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerine eğitimle başlamış Kayseri’de bir özel lise açıp şehrin hafızasında eğitimin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ipuçları vermiş,okul  uzun soluklu bir çok başarılara imza atmıştır .Bu başarılı  okul kapatılmış ve böylece vakfımız aktif eğitim faaliyetini askıya almıştır.İnandığı fikir yumağı çerçevesinde faaliyetlerini istasyon mahallesindeki mütevazi binasında sürdürmeye çalışan vakfımız, eğitim faaliyetlerini Üniversite,lise ve dengi okullarda seminer ve konferanslar vererek sürdürmektedir.

Bu faaliyetlerden biraz söz etmek gerekirse,2012 yılında tüm lise ve dengi okullarda  kompozisyon yarışması yapılmış ,bu yarışma ile ilgili şehrimiz il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm lise ve dengi okullar tek tek gezilerek üstad Necip Fazıl Kısakürek’ in üç eseri vakfımız tarafından temin edilip öğrencilerin bu eserleri okumaları sağlanmıştır.Bu faaliyet neticesinde, vakfımıza öğrenciler tarafından yazılmış üçyüze yakın kompozisyon gelmiş bu kompozisyonlar yayın kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir.Ayrıca bu kompozisyonların bir eser haline getirilerek yayınlarımız arasına girmesi için çalışmalar sürmektedir.

Her yıl üstad Necip Fazıl Kısakürek’ in ahirete göç ettiği tarih olan 25 mayıs haftasında üstadı anma ve hatim duası tertiplenerek özellikle gençlerin tertibe katılması ve tertipte görev alması sağlanıp, üstad yad edilmektedir.Vakfımızın gönüllü müdavimlerinden Eğitimci arkadaşlardan oluşturulan bir grup İlmilli eğitim müdürlüğü işbirliği ile valilik oluru nezdinde şehrin tüm lise ve üniversitesini içine alan Üstad Necip Fazıl Kısakürek günleri başlığı altında her okulda bir kitap tanıtımı sloganı ile bütün lise ve dengi okullar ve üniversitede önceden belirlenen program dahilinde konferanslar ve seminerler verilmektedir.

Vakfımız tüm bu eğitim ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve kültüre en büyük desteği veren şehrin hafızasını diri tutan yayın hayatından söz etmek gerekir , vakfımızın yayıncılığı yapılan faaliyetlerin en önemlisini teşkil etmektedir .Günümüzde yayın hayatını birkaç yayınla sürdüren ve bu işi yaparken en ciddi eserleri bile yayın hayatına sokmak için menfaati ve maddeyi ön planda tutan yayıncılara şahit oluyoruz. Yayınladığı kıymetli eserlerin ne idiğünü nasılını hesap etmeden ,içeriği ile ilgilenmeden, sadece para için bu işi yapanların bizce bir değerinin olmadığını beyan ederiz . Ancak; ilkeli ve kurallı yayıncılık yapanlar bizim için değer teşkil eder .

İşte tam da bu noktada Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı menfaat gözetmeksizin, ilkelerinden ve kurallarından ödün vermeden, menfaate ve maddeye dayanmadan bir çoklarının başaramayacağı şekilde, şehrin hafızasına tamı tamına 27 Kitap ve 3 Dijital olmak üzere 30 eser kazandırmıştır.Aşağıda tek tek ismini açıklayacağımız Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı yayınları yazarından tashihinden baskısına kadar ,büyük çaba ve emeğin ürünü olduğu gibi eserlerin okurlarının bilgi dağarcıklarının yeniden şekillenmesini sağlayacağını ümit ediyoruz.

KAYSERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YAYINLARI 

(KİTAP)

 1- İki Kavram Analizi(Laiklik/Aksiyon)-Mustafa CABAT

 2- Evsa –Mustafa ÖZER(2.Baskı2012-şiir)              

 3- Düşüşten Sonra–Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Deneme)

 4- Sis ve Selva –Mustafa ÖZER      (2.Baskı 2012-Şiir)

 5- Çağrı Sayfaları –Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Şiir)

 6- Sanat ve Aksiyon İçinde Bir Portre Denemesi–Mustafa 

      ÖZER(2.Baskı2012-Deneme)   

 7- Ses ve Heves–Mustafa ÖZER  (2.Baskı 2012-Şiir)

 8- Şapkamda Saklanan Azrail –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)

 9-  Birlikte Ayrılmak –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)  

10- Çalakalem Çiçekler –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)              

11-Düşüşten Sonra-2 –Mustafa ÖZER (2012/Deneme)         

12-Necip Fazıl ve Büyük Doğu-Ali BİRADEROĞLU(2012-Deneme)

13-Gönüldaşlarımıza Mersiye   (2013-Biyografi)

14-Siyasi Bir Tavır Olarak BÜYÜK DOĞU- Mustafa ÖZER(2013-Deneme)                                                                                          

15-Tarih Üzerine/1 -Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)  

16-Tarih ve Değişim-Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)

17-Düşünme Üzerine-Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)

18-Oportünist Değişimin Aktörleri-Ali BİRADEROĞLU(2014-Deneme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19-Tarih Üzerine-II (Trajik Sevinç)- Ali BİRADEROĞLU(2015- Deneme)                                                                                                                                                         

20-Muzdarip- Mustafa ÖZER (2015-Şiir)

21-Sığ Kıyıdan-Mehmet KASAP (Biyografi)

22- Oportünizmin İtham ve İlzâmı-1- Ali BİRADEROĞLU(2015-Deneme)

23- Errisaletülledüniye-İmam-ı GAZALİ –(tercüme-Ergün TELİS)

24-  Meliklere Altın Nasihatler İmam-ı GAZALİ (2016-tercüme-Ergün TELİS)

25-Düşüşten Sonra-III Mustafa ÖZER (2016/Deneme)  

26-Mektubat-ı Rabbanî (Seçmeler) Mütercim Ergün TELİS(2017)

27-Bizim Oturma-1 (Mehmet Kasap2017Deneme)

  (DİJİTALYAYIN)

1-Konferanslar(Necip Fazıl KISAKÜREK-Kendi sesinden//Ayasofya,İman ve Aksiyon, Dünya bir İnkılap Bekliyor/ 12cd)

2-Konferanslar-2(Necip Fazıl KISAKÜREK-Kendi sesinden//Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu,Tiyatro ve Tesiri,Komünist İhtilali / 12cd)

3-Sesli Kitap (Çöle İnen Nur- Necip Fazıl KISAKÜREK)- okuyan Emin Baykırkık

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfının Şehrin hafızasına kazandırdığı 30 eserin her biri kayda değer manada bilgi ve Fikir yüklüdür. Vakfımız ahirete göç eden gönüldaşlarına vefa örneği göstermiş13. Yayını olan Gönüldaşlarımıza Mersiye   (2013-Biyografi) adlı eseri ile onların hatıralarını yaşatmaya gayret etmiştir.

Vakfımızın yayın ve faaliyetlerini sürdürebilmede vakıf başkanımız sayın Mustafa  Fikri Tekelioğlu, başkan yardımcımız sayın Mustafa Cabat ve vakfımızın hamisi sayın Bekir Yıldız’ın sonsuz çaba, gayret ve yardımları tartışılmaz boyuttadır, hiçbir yerden yardım talep etmeden her biri kendi özverileri ile vakfın hayatiyetini devam ettirme çabasındalar. Bu bağlamda kendileri ayrı ayrı teşekkürü fazlası ile hak etmektedirler.

Son kertede vakfımız bir akademiyedir klasik sözle ifade etmek gerekirse yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor, her cumartesi vakfımızda yapılan doyumsuz fikri manadaki sohbetlere hepinizi bekliyor

Selam ediyoruz.                                                                                                         Mustafa KANLIOĞLU

 

 Mustafa Kanlıoğlu
Okunma Sayısı: 722


44.210.151.5
YAZARIN DİĞER YAZILARI

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa Özer (özer Koç)

Ahmed ceemal El Hamevi

Prf.Dr.Serdar demirel

N.Mehmet Solmaz

Mustafa Özer (özer Koç)

Mustafa Miyasoğlu

Mustafa Ekinci

Galip Boztoprak

Şeyma Kısakürek Sönmezocak

Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa cabat

Ebubekir Sifil

Ali Biraderoğlu

İbrahim Ulueren

Mustafa Özer (özer Koç)

Ali Biraderoğlu

Mustafa cabat

Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Vakıf Sitesi


Top