Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

GİRİŞ

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

 

Büyük

Doğu

 

Resimleri

 

 

GELECEKTE İHTİLÂL/  Necip Fazıl KISAKÜREK

   Artık (monarşi-krallık idaresi) diye basit hedeflere karşı bir ihtilâl mevzuu kalmamıştır.Bunlar son Afrika ve Anadolu cenubundaki memleketlerde görülen mini ihtilâllerle ortadan kalkmıştır.Ortada birkaç mostralık ülkeden başka da “melik” veya “kral” ünvanı altında bir örnek yoktur.>>>devamı

DİN,MİLLET,ŞERİAT     /Necip Fazıl KISAKÜREK

    Bütün madde münasebetlerini aşan ve hâdiseleri madde üstü ulvî ve ilâhî sebebe bağlayan bir inanış manzumesinin ismi dindir.Dinler içinde de hak ve bâtıl olanları vardır.Bir madde parçasından ibaret olan bir puta tapan da,bu ilâhî kudreti kabul etmiş,fakat onu aslî sahibine bağlamamak yüzünden küfre düşmüş olur.Onunki de dindir,fakat bâtıldır.>>>devamı

ÇERÇEVE

 Düvel-i Muazzama

                                  Necip Fazıl KISAKÜREK

 

   Eskiden bir düvel-i muazzama korkusu vardı.Tanzimattan bu yana,Osmanlı İmparatorluğunun ihtilâç devrinde...

-Aman,düvel-i muazzama ne der?

-Aman,düvel-i muazzama pâyitahta donanma gönderir!>>>devamı

 

Batının İki Yüzü/Necip Fazıl KISAKÜREK

 

   Batılı,bize kendi zehirini geçirmiş bir frengilidir.Nasıl frengi,Frenk hastalığı mânasına geliyorsa işte öyle!..Ruh frengisi,Batının hastalığı...

   Ve onun iki yüzü var;Biri kendi haline bakıp buruş buruş ağlayan,öbürü kendi halini bize varılmaz saadet gibi göstererek yayvan yayvan gülen iki surat...Biri,kendi iç muhasebesini,öbürü de dışarıya doğru maddî ve manevî sömürgecilik siyasetini gösteren çehreler...>>>devamı

 

BEN

                                                      Necip Fazıl KISAKÜREK

   Allah ‘ben’ kelimesinin belasını versin! Tevekkeli,cihanın en büyük velîlik derecesini bize dünya gözüyle göstermiş olan Esseyyid Abdülhakîm Efendi Hazretleri,bir eserlerinde şöyle buyurmadılar:>>>devamı

 

TARİH MUHASEBEMİZ

                                                                                   Necip Fazıl KISAKÜREK

   Tarih muhasebemizi bilmeyen yoktur.Gerek İdeolocya Örgüsü serimizde,gerek konferanslarımızda ve umumî yazılarımızda defalarla ele alınan bu muhasebe,Osmanlı Devletinin kuruluşundan başlayarak tarihî gelişimizi5 safhada mütalâa ederKuruluştan>>>devamı

    MUCİZE

                                                                           Necip Fazıl KISAKÜREK

   Bir mucize…Gelip geçmiş bütün nebî ve resullerin mucizelerinden üstün bir mucize…İlk ve son Resule ait ve O’nun bütün mucizelerini doğrulayan ve tamamlayan bir mucize…O mukaddes parmağın göğe döner dönmez kameri ikiye bölmesi.okunu yerleştirdiği kuru pınardan su fışkırtması,temasıyla hastaları şifaya kavuşturması ve daha niceleri gibi,akıl ve hesap üstü harikaların 1300 şu kadar yıl sonra hakikatini suratlara çarpan bir mucize…>>>devamı

 

 BAŞYÜCELİK EMİRLERİ - HARF DÂVASI

                                                              Necip Fazıl KISAKÜREK

 

ü      Bu emirle beraber ilim ve ihtisas ehlinden bir heyet kurulup aşağıdaki suallerin cevabını hazırlayacak ve tam mânasıyla ilim ve hakikatle teyitli olarak Başyücelik makamına verilecektir. Sualler on dört tanedir.>>>devamı

 

                                    AY YALANI

 

                                 Necip Fazıl KISAKÜREK

   Tekrar münasebet kurduğum “Bugün” gazetesinde çıkan “Ay Hikayesi” isimli ilk yazımı okuyanlar,delâlet ve ihtilâtları bakımından bu son derece mühim dâva üzerindeki fikirlerime dikkat etmişlerdirGünlük gazeteye nisbet,daha geniş bir tahlil ve terkib tezgahı ve mücerred fikir yatağı mecmua olarak şimdi Büyük Doğu sütunlarında bu dâvayı,tam entelektüel planda,en derin ve mahrem köklerine kadar irca etmek mevkiinde bulunuyorum.>>>devamı

 

                                    YAHUDİ PLANI

                                                                                          Necip Fazıl KISAKÜREK

          Yahudilerin dünya çapında bir role hazırlandığı bu devirde,maksatlarını yakından heceleyebilmek için,meşhur Amerikalı milyarder Ford’un,kendisi kadar meşhur eserine bir göz atmak lâzım…İşte bizzat Ford’un bir cümlesi:>>>devamı

  VECDİMİN PENCERESİNDEN=  UYKUSUZ İNSANDAN

                                                              Necjp Fazıl KISAKÜREK

BEDAHET

 Allah Resulünün saadet devrinde her şey bedahet halindeydi ve bedahet ölçüsüne
bağlı... O devirde herkes bir nur huzmesi içinde kendinden geçmiş ve teslim
olmuştu. O devirde hiç kimsede "kıyl ü kaal - fikir dedikodusu" ve akıl telâşı
yoktu. Bütün bunlar sonradan geldi;>>>devamı

 

 

MÜ'MİN KAFİR      >>>devamı      

                                                                                          Necip Fazıl KISAKÜREK   

 

İÇ VE DIŞ DÜŞMAN-YAHUDİ
                                                                    Necip Fazıl KISAKÜREK

 . Önce öz peygamberine ihanet eden, tevhid bayraktarı Resul (Tûr-u Sinâ) ya çıkınca altundan bir buzağı yapıp ona tapmaya başlayan ve peygamber lanetine uğrayan, o…

 

ÇÖLE İNEN NUR                                  

 

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna) >>>>>>>devamı

 

                                                                                           Necip Fazıl KISAKÜREK

 

 

  AKIL VE İMAN                                                             Necip Fazıl KISAKÜREK

SAHTE SOFÎLER

            Necip Fazıl KISAKÜREK

· Sahte ve yalancı sofîler, ham ve kaba softaların, gûya din ve dinî hikmetler plânında tam mukabil kutbudur.

 

GERÇEK VE DERİN MܒMİNDE AKIL

                 Necip Fazıl KISAKÜREK

· Derin ve gerçek mü’minde akıl, aklın son haddine mahsus şartlar içindedir: Daire nasıl başladığı noktada biterse, akıl da nihayet «mutlak» dan hiçbir şey anlayamayacağını anladığı yerde nihayete erer.

 

  DERİN VE GERÇEK MÜSLÜMAN

                                                                                               Necip Fazıl KISAKÜREK

 

 

UYDURMA DİL FELÂKETİ

                  Necip Fazıl Kısakürek

• KISA HECELER... Aşağıdaki cümleyi, ona hususî bir mâna biçmeden, onda ayrı bir mâna murad edildiğini hesaba katmadan, sadece Türkçe olarak okuyunuz:

YENİ MÜCTEHİD TASLAKLARI

                                                                          Necip Fazıl KISAKÜREK

· Biz bu dâva peşinde, som iman ve bu som imanın bütün kâinatı kuşatması için gerekli som fikriyat cephesinden, «Allah» demenin bile yasaklandığı bir hengâmede, som küfre karşı hareket eder ve yaptığımız işi şakaya benzetemeyip

 

 

 

I- ADIMIZ, DÂVAMIZ, MÂNAMIZ

 

                                                     BÜYÜK DOĞU

● Koskocaman, top şeklinde bir yumak gibi iplik iplik sarılı, kangal kangal bükülü, ilk ucundan sonucuna kadar üst üste devşirili; dışarıya doğru lif lif dağınık ve içeriye doğru kol kol toplu, muhitte nâmütenahî çok ve merkezde nâmütenahî tek; ve nihayet gelmiş ve gelecek zaman boyunca bütün eşya ve hâdiseler zeminini avlamaya memur bir fikir ağı halinde düğüm düğüm çerçeveli bir manzume... Yekpare bir inanış, görüş ve ölçülendiriş manzumesi... İsmi de BÜYÜK DOĞU...

 

 

BİR PIRILTI- BİNBİR IŞIK  

                                   Necip Fazıl KISAKÜREK

Hazreti Ömer sokaktan geçmekte... Kadının biri oğluna seslendi:

- Oğlum, savuş oradan, Halife geçiyor! Başka bir kadın, deminkine hitab etti:

- Ay, bu adam dün sadece Ömer'di; şimdi Halife mi oldu?

Hazreti Ömer, tebessüm ve sükûnet, tatlılık ve yumuşaklık içinde, ikinci kadına yaklaştı:  Necip Fazıl Kısakürek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | bd adımız

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/01/08 13/01/09